A lehallgatásmentesítés jogszabályi keretei

A lehallgatásmentesítés jogszabályi keretei

Megrendelőink sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy a lehallgatásmentesítés haditechnikai szolgáltatás, aminek nyújtásához elengedhetetlen feltétel a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal engedélye.

A legális munkavégzéshez szükséges hatósági engedélyt alapos szűrés, igazolt előélet, és szakmai képzettség alapján lehet kérvényezni. Nem véletlen, hogy az engedély hiányában dolgozó vállalkozások ezt elhallgatják, vagy bagatellizálják leendő megrendelőik előtt. De gondoljanak arra, hogy ki az, aki működési engedély nélküli orvoshoz, ügyvédhez fordulna szaktanácsért, ellátásért, szolgáltatásért?

Azon „vállalkozások”, amelyek mindenféle hangzatos néven próbálják eladni szolgáltatásukat, azok engedély hiányában nem legálisan végzik ezt a tevékenységet (sokszor még a számlaadással is gondjaik akadnak…).

Felmerülhet a kérdés, hogy aki engedély nélkül végzi ezt a tevékenységet, vajon miért nem kért vagy kapott rá engedélyt? Érdemes meggondolni, hogy szabad-e olyan vállalkozásnak megrendelést adni, szavahihetőségében megbízni, amely az alapvető jogi szabályozást sem hajlandó követni.

Rábízná Ön féltett titkait, biztonságát egy olyan „vállalkozásra”, amely törvényellenesen működik?

A 2005. évi CIX. törvény hatálya alá tartozik a lehallgatás mentesítés, mint haditechnikai szolgáltatás.

A lehallgatás mentesítéshez több olyan műszer is szükséges, ami egyértelműen haditechnikai engedély köteles (pl. Nonlineáris detektorok NLJD, vagy a speciálisan lehallgató eszközök felderítésére gyártott scannerek, analizátorok.

Ha egy vállalkozás ilyen műszerekkel rendelkezik, de nem legális úton jutott hozzá, vagy akár saját maga fabrikálta azokat, bűncselekményt követ el.

329. § (1) Aki
a) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve haditechnikai terméket gyárt, forgalomba hoz, vagy haditechnikai szolgáltatást nyújt,
b) haditechnikai terméket az engedélytől eltérően használ fel,
c) tiltott haditechnikai terméket előállít, megszerez, felhasznál, tart, átad, forgalomba hoz, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít,

bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki
a) vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyver, más nukleáris robbanóanyag, illetve ezeket célba juttatni képes rakétatechnikai eszköz kifejlesztésével, gyártásával, kereskedelmével, karbantartásával, javításával, észlelésével, azonosításával vagy elterjesztésével kapcsolatban műszaki támogatást nyújt,
b) az a) pontban foglaltaktól eltérő, más katonai felhasználással kapcsolatban nyújt műszaki segítséget olyan ország vonatkozásában, amely a nemzetközi kötelezettségvállalás alapján Magyarországra nézve kötelező fegyverkiviteli korlátozás alá tartozik.

(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

(4) Aki haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélésre irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Szerző: Vidákovics & Partners

Az engedély megszerzése egy elég erős szűrő, nem véletlen, hogy a magukat hirdető „szakemberek” egy része nem rendelkezik engedéllyel.

Egy felelősen gondolkodó cég vagy vállalkozó nem hagyhat figyelmen kívül ilyen a működés alapját képező jogszabályt!

A hadiipari szolgáltatásra engedéllyel rendelkező vállalkozásokat a https://mkeh.gov.hu/hivatal oldalon lehet leellenőrizni.